header foto
 
Bestuursinfo

Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie op 07-01-2011

Nieuws afbeelding 2-12-2010
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) met aansluitend een nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 7 januari 2011. Locatie is de kantine van de rugbyclub op Wouterland.
 
De ALV (het formele gedeelte) start om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur. De nieuwjaarsreceptie begint dan om 20:30 uur en onder het genot van een drankje en een hapje zullen we toosten op het komende sportieve jaar.
  
Op de agenda van de ALV staan de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV van 25 juni 2010 *)
5. Verslag Algemeen Bestuur en financieel jaarverslag vorig seizoen
6. Verslag kascommissie 2009/2010 en decharge bestuur
7. Rondvraag en sluiting
 
*) Betreffende documenten kunt u vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen). 
 
Namens het bestuur van MHCC
[email protected]