header foto
 
Bestuursinfo

Nieuwe bestuursleden benoemd!

24-9-2012
In de ALV zijn Puck op 't Hof en Clemens Heijne nieuw benoemd in het bestuur.

Puck op 't Hof gaat de functie van secretaris van bestuur invulling geven en volgt in die hoedanigheid Leonard Eveleens op. Puck is al jaren wedstrijdsecretaris (eerst bij de jeugd, later senioren), lid van de evenementencommissie en teammanager. Haar dochter speelt in dames 1 van MHCC.

Clemens Heijne is benoemd tot penningmeester. Hij volgt Pieter Dijker op die na 4 jaar afscheid neemt. Clemens zat drie jaar geleden in de kascommissie en hij weet hoe de club financieel in elkaar steekt. Clemens heeft 2 dochters die hockey spelen in de junioren van onze club.

Frank Ditmarsch is als bestuurslid accommodatie afgetreden, voor deze portefeuille is nog geen opvolger gevonden. Frank blijft wel actief in de materiaal-commissie en handelt de lopende accommodatie zaken af.
 
De aftredende bestuursleden werden met een ruim applaus en bloemen bedankt voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren en op dezelfde wijze zijn de nieuwe bestuursleden met applaus welkom geheten in hun nieuwe rol!

Tenslotte is Arjen Veter herkozen in een tweede termijn als voorzitter. Een samenvatting van de besluiten van de ALV volgt morgen.
 
Het bestuur

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws