header foto
 
Bestuursinfo

Verslag Ronde Tafel bijeenkomst 7 November 2012

Nieuws afbeelding 12-11-2012 Tijdens de ALV van 20 september konden we niet alle agenda items behandelen. Met name het onderwerp "Ronde Tafels", de mogelijkheid om in groepen over actuele onderwerpen meer achtergrond te krijgen moest vervallen. Die discussie is op 7 november alsnog gehouden. Met een opkomst van rond de 18 lag hij ruim lager dan die van de ALV, maar de discussie was goed en daar gaat het om!

De volgende onderwerpen passeerden in een plenaire sessie de revue:
- Clubgevoel & vrijwilligers werving
- Bar & alcohol beleid
- Sponsoring & Commercieel

Clubgevoel & vrijwilligers werving:
Bij clubgevoel kwamen aan de orde dat verbondenheid met de club (wil ik hier aan tijd besteden?), maar ook met de mensen in bv. een commissie een groot bind-middel is. Als het werk leuk is, dan helpt dat, maar juist ook, als je samen iets doet met mensen waar het mee klikt. Een team vragen om een klus op te pakken geeft extra voldoening als men na de klus nog even "nazit". Om de kans op gezelligheid te vergroten is het beleid van MHCC al enige jaren (nadat de Bar bezetting naar ouders van thuis spelende teams is gegaan) een verantwoordelijkheid van de commissie zelf. Hierbij geholpen met uitdraaien van de opgave van vrijwilligerswerk bij inschrijving (kan je in een spreadsheet downloaden). Specifieke aandacht moet worden gegeven binnen de commissie aan het "leuk" maken van het werk of juist het "leuk" maken van het samenwerken: Maw. bouw aan verbondenheid door- en om het werk. Voor de werving van vrijwilligers is nog gemeld dat een electronische nieuwsbrief en publicatie van vacatures & klussen op de monitor boven de DACO tafel, enorm zou helpen. Het bestuur heeft aangeven daarmee aan de slag te gaan.

Bar & Alcoholbeleid voor de zaterdag:
Er is gediscussieerd over de condities waaronder op zaterdag middag na 16.00 uur de bar met alcoholische dranken open zou kunnen voor ouders en jeugd boven 16 (en wellicht door wetgeving straks 18) jaar. Het gaat dan om opleiding van barpersoneel, maar ook om een klimaat waarin aanspreken op overmatig gebruik en sociale controle maar ook plezier hand in hand gaan. De essentie van openstelling is niet de verkoop, maar het binden van ouders, het bieden van een ontmoetingsplek waardoor mensen blijven hangen, maar waardoor ook teams de gezelligheid zien en langer blijven hangen en dat gaat voor de jongeren ook prima op een glaasje prik. De situatie waarbij sommige teams de krat bier dan maar van thuis meenemen, moet daarbij verdwijnen, want die is niet te handhaven. Het bestuur heeft aangegeven na de Winterstop in de rest van het 12/13 seizoen een proef te gaan doen met bar-openstelling met alcoholische drank vanaf 16.00 uur. Het clubhuis zal daarop ook iets anders worden ingericht zodat een paar sta-tafels komen voor het raam aan de kant van het veld, dat maakt het gezelliger en dan kunnen we de teams zien winnen!

Sponsoring & commercieel:
Het kortst is gepraat over sponsoring & commercieel, het werd nl. al wat later. Geconstateerd werd dat er meer mankracht nodig is binnen de Sponsor-commissie. De economische situatie helpt niet bij de financiele situatie en maakt werven arbeidsintensiever. Voor de verschillende doelgroepen (grote bedrijven, kleine bedrijven, hoofd-sponsoren, kleding sponsoren en team-sponsoren) zijn verschillende commerciele benaderingen nodig. Wel zijn de verwachtingen tav. de Veiling commissie hoog gespannen. We hopen dat daaruit leads en mankracht vrijkomen die de sponsoring een extra impuls kunnen geven. Het bestuur geeft aan met name op follow-up van de Veiling commissie en het werven van meer sponsor commissie leden in te gaan zetten.

Om 22.30 uur is de avond met één drankje afgesloten. Het is zodanig goed bevallen dat een dergelijke bijeenkomst nogmaals zal worden georganiseerd in het voorjaar.

Namens het bestuur,
Arjen Veter
Voorzitter

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws