header foto
 
Bestuursinfo

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 9 oktober 2013 om 20.30hr

Nieuws afbeelding 6-10-2013
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 9 oktober a.s. om 20:30 uur in het clubhuis op Wouterland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening & mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Beknopt Verslag ALV van 25 juni 2013 *)
4. Verslag Algemeen Bestuur alle beleidsterreinen
5. Financieel Jaarverslag *)
6. Verslag kascommissie 2012/13 en decharge bestuur
7. Plan voor komende jaren op hoofdlijnen
8. Begroting en mandaten voor komende jaren (zie bijgaande agenda)
9. Rondvraag en sluiting

*) Betreffende documenten kunt u vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Namens het bestuur van MHCC
Puck Op 't Hof
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws