header foto
 
Bestuursinfo

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 Oktober 20.30 uur

Nieuws afbeelding 26-10-2013
Op 9 oktober was er een algemene ledenvergadering belegd, echter is bij de aankondiging niet de termijn van 14 dagen aangehouden. Deze termijn tussen de aankondiging en de datum van de algemene ledenvergadering is vastgelegd in de statuten. Nu dat er niet aan de aankondigingstermijn is voldaan, was de vergadering niet rechtsgeldig. De vergadering is wel doorgegaan maar de agendapunten zijn enkel informatief besproken. Het bestuur heeft toegezegd op korte termijn een nieuwe algemene ledenvergadering te beleggen.

Het bestuur van MHCC nodigt u allen dan ook uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 30 oktober 2013 om 20.30 uur in het clubhuis op Wouterland.

1.   Opening & mededelingen
2.   Vaststellen agenda
3.   Benoeming HTC-senioren **)
4.   Beknopt Verslag ALV van 25 juni 2013 *)
5.   Verslag Algemeen Bestuur alle beleidsterreinen
6.   Financieel Jaarverslag *)
7.   Verslag kascommissie 2012/13 en decharge bestuur *)
8.   Plan voor komende jaren op hoofdlijnen
9.   Begroting en mandaten voor komende jaren (zie bijgaande agenda)
10. Rondvraag en sluiting

*) Betreffende documenten kunt u vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

**) Toegevoegd agendapunt

Namens het bestuur van MHCC
Puck Op 't Hof

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws