header foto
 
Bestuursinfo

ALV 8 October 2014 Samenvatting

Nieuws afbeelding 10-10-2014 Donderdag 8 October jongstleden is de reguliere ALV gehouden. Het bestuur heeft daarbij naast de gebruikelijke onderdelen de volgende zaken behandeld:(presentatie na inloggen op Site)
1.Terugblik op alle beleidsterreinen
2.Financieel verslag 2013/14
3.Beleid ongewenst gedrag nav. HGC incident
4.Huishoudelijk reglement update: Alleen ter info volgende keer besluit
5.Status update invulling plannen vorige vergadering:
1.Status update ComCom: Businessclub & Nieuwe bar
2.Aanpak nieuw veld 1
6.Rondvraag en sluiting
7.Afscheid bestuurslid Evenementen

1. Beleidsupdate alle terreinen:
In afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. In de presentatie alle punten, maar het varieerde van Het starten met Funkey, kampioenschap van Dames-1, via de Bitterballen zondag en CS+ tot en met het Jaar van de Compliance met oa. de Alcohol wetgeving, Muziek rechten en de PWN.  

2. Financieel verslag:
We hebben enorme slagen gemaakt afgelopen jaar als club: Nieuwe shirts, nieuwe sponsoren, extra onderhands geld aan getrokken, leden gewonnen, een nieuw kassa systeem, muziek systeem geinstalleerd en ook hebben we de Stichting gevraagd kosten te besparen. Ondanks tegenvallende opbrengsten van de AB feesten en eenmalige kosten, hebben we een stijgende lijn te pakken met Wouterland. Jaar 2013/14 gaf daarom helaas alsnog een verlies van 30K maar voor komend jaar staat een stevige plus in de prognose, maar dat is nodig ook willen we verder kunnen werken aan oa. een nieuw veld en nieuwe bar etc.

3. Beleid als gevolg van Incident ongewenst gedrag bij HCG:
Inleiding
– Een maand geleden werd duidelijk dat een vrijwilliger bij HGC met een verborgen camera opnames had gemaakt in een Dames kleedkamer
– Gelukkig geen publicaties op Internet, maar dat had best kunnen gebeuren.
– Binnen MHCC willen we dit uiteraard voorkomen en dan met name dat mensen waarvan bekend is dat ze al een keer een misstap hebben begaan dat nogmaals zouden kunnen doen.
Voorgestelde aanpak: (in stappen)
– Zorgen dat we aan Sportsupport voor onze betaalde trainers een VOG vragen
- In al onze overleggen en structuren zorgen dat incidenten niet makkelijk gebeuren (bv. in coachingshandboek adviseren nooit alleen met een speler te zijn, etc.)
– Regelmatig de accommodatie controleren op verdachte spullen
– Vertrouwens persoon (Esther Smal) weer onder aandacht brengen voor meldingen
– Tenslotte zouden we kunnen zorgen dat die mensen die sleutels hebben van het clubhuis en dus potentieel iets zouden kunnen doen, een VOG verklaring kunnen laten overleggen.
Gaan we komende tijd als bestuur verder uitwerken.

4. Huishoudelijk reglement:
Geen update deze keer, dat vergt meer voorbereiding, wel aankondiging dat we volgende keer moeten updaten. Ons tenue is qua beschrijving verouderd, we hebben nieuwe ledencategorien (bv. Funkey) en KNHB wil graag dat we een ander relatie invullen met onze vrijwilligers (zijn wij het nog niet mee eens). Reden genoeg om volgende keer weer eens door ons huishoudelijk reglement te gaan.

5. Status update plannen afgelopen jaar.
Commerciële Commissie heeft een fantastisch resultaat behaald afgelopen jaar. Voor het komende jaar zijn de plannen om de banden tussen alle sponsoren aan te halen middels een businessclub en door het realiseren van een gezellige bar in het clubhuis.

Op 13 november gaat dat van start middels de eerste bijeenkomst van de Businessclub met "the Iceman" Wim Hof, zie verder op de Website van MHCC.

De fysieke bar heeft inmiddels een eerste bijeenkomst gehad en daarvan volgen er meer.

6. Plannen voor komend jaar
  • Er komt een nieuwe veiling in 2015
  • We gaan onderhandse leningen uitgeven (5% rente, uit te betalen in oktober)
  • Nieuwe leden werven (we willen graag groeien naar rond de 800 leden)
  • Een nieuwe gezellige bar realiseren in het clubhuis 
  • De business club nieuw leven in blazen
  • Assortiment van de bar verbreden (eerste stap met verse broodjes al gezet!)
  • En natuurlijk werken aan een nieuw veld 1: Peter Lagerwaard en Michiel Doeleman zijn toegetreden tot de nieuwe velden commissie: Doelstelling een (semi-) waterveld realiseren per 1 September 2015 (hetzij zelf investeren, hetzij huren via de Gemeente)
  • De vergadering heeft het bestuur mandaat gegeven de realisatie van het veld te gaan starten.
7. Aftredend bestuurslid Evenementen:
Hans Janssen heeft na zijn 3 jarige reguliere bestuurstermijn aangegeven dat het tijd is voor andere activiteiten, hij blijft wel voor MHCC de website beheren. Hans is uitgebreid bedankt voor zijn inzet op diverse terreinen, varierend van het realiseren van vele feesten, tot een nieuwe muziek installatie en de MHCC App. Hans bedankt!

Iedereen een heel fijne herfstvakantie gewenst, het wordt weer een uitdagend seizoen!

Het Bestuur

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws