header foto
 
Bestuursinfo

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuws afbeelding 17-5-2018
Wie werkt met gegevens van personen, heeft te maken met de regels rond privacy. Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van die privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt, organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

De AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en dus ook voor MHCC. Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen die ervoor gaat zorgen dat ook wij voldoen aan die nieuwe regelgeving.
Meer informatie hierover volgt binnenkort.