header foto
 
Bestuursinfo

Financiële update MHCC

Nieuws afbeelding 9-12-2020
Recentelijk hebben we de jaarcijfers 2019/2020 opgemaakt en een inschatting van de begroting 2020/2021 gemaakt. Deze cijfers zijn voor alle leden in te zien onder ‘Club’, ‘Documenten’ en dan naar ‘Algemene ledenvergadering’.

In maart gingen we in lockdown. Dat had direct grote impact op de financiën van MHCC. Met hulp van diverse instanties en het snijden in kosten is het gelukt om het seizoen 2019/2020 met een miniem verlies van € 103 af te sluiten. We waren echter op weg naar een mooi positief resultaat van rond de € 10.000, waarmee we de slagkracht van MHCC konden versterken. Het liep anders…

Voor nu is belangrijk wat het verwachte resultaat voor dit seizoen zal zijn. We hebben te maken met fors dalende sponsorinkomsten en een gesloten clubhuis waardoor wij horeca- en verhuurinkomsten missen. Ook hebben we geen zaalcompetitie.

Ideeën voor extra inkomsten
De kosten zijn overwegend vast. Waar we kunnen, besparen we. Maar kosten voor veldhuur, onderhoud, clubhuis, KNHB, bank, trainers en diverse overige kosten zijn op korte termijn niet goed te beïnvloeden. We gaan zoveel mogelijk gebruik maken van steunmaatregelen. En als jullie een suggestie hebben voor extra inkomsten, dan zijn jullie ideeën meer dan welkom! 

De verwachting is dat we dit seizoen behoorlijk in de rode cijfers eindigen. Hoeveel dat gaat worden is afhankelijk van de maatregelen die wel of niet blijven gelden. Spannende financiële tijden dus. Maar niet onoverkomelijk. Er zijn oplossingen om het verlies te dragen, zonder bijvoorbeeld een extra bijdrage aan de leden te vragen. Dat willen we niet. MHCC kan een stootje hebben. Daar kom ik, als dat nodig is, later in het seizoen op terug.

Tijdens de ALV in januari licht ik de cijfers verder toe. Ieder lid is daarbij (digitaal) welkom. Informatie hierover volgt op een later moment. Wil je op voorhand uitleg over de cijfers? Of heb je andere vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kan je altijd bij mij terecht via [email protected].

Met sportieve groet,
Rob Toepoel