header foto
 
Bestuursinfo

Bijzondere ledenvergadering | vrijdag 12 maart a.s.

Nieuws afbeelding 24-2-2021

 

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Bijzondere Leden Vergadering op vrijdag 12 maart 2021 om 19:00 uur. Inzake de corona-maatregelen zal deze BLV online te volgen zijn. Uiterlijk één werkdag van te voren wordt de link naar de vergadering via de mail gecommuniceerd. Alleen als u zich heeft aangemeld kan ik u de link sturen.

 Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening & mededelingen en vaststellen agenda.

2. Aantreden nieuw bestuurslid:

Simon Kornblum voorbereidend voor de functie van voorzitter.

3. Herkiesbaar bestuurslid:

Rob Toepoel als penningmeester.

4. MHCC vooruit, de nieuwe visie en missie voor onze club!

5. Rondvraag.

6. Sluiting.


U kunt u aanmelden via [email protected]. Wij hopen op een grote opkomst en "zien” u graag online!


Met sportieve groet,

Namens het bestuur van MHCC

Saranda Bakels - Secretaris

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws