header foto
 
Bestuursinfo

Reminder Bijzondere Leden Vergadering dinsdag 22 maart

Nieuws afbeelding 20-3-2022
Beste leden en ouders van leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Bijzondere Leden Vergadering van dinsdag 22 maart aanstaande. Wij starten om 20.00 uur in het clubhuis*. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening & mededelingen en vaststellen agenda.
2. Vaststellen contributie 2022-2023.
3. MHCC clubkleding.
4. Update stand van zaken velden.
5. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en nieuwe statuten.
6. Aan-, aftreden en herkiezen bestuursleden:
 a. aantreden Maarten Neve, bestuurslid jeugd
 b. aantreden Chris Maas, bestuurslid algemene zaken
 c. aftreden Klaas-Jan Neefkes, bestuurslid algemene zaken
 d. herkiesbaar: Mascha Bernoski, bestuurslid evenementen
7. Rondvraag.
8. Afsluiting.

Wij hopen op een grote opkomst en zien u komende dinsdag graag op de club!

Met sportieve groet,

Het bestuur van MHCC 

* heeft u de voorkeur om de BLV online te volgen? Dat kan. Aanmelden hiervoor kan via [email protected]. Vervolgens ontvangt u een link naar de meeting.

De uitnodiging voor de BLV is eveneens op 7 februari per mail aan alle leden verzonden.