header foto
 
Bestuursinfo

Zonder uw inzet geen club meer en geen nieuw clubhuis!

11-2-2008 Brandbrief aan alle leden

Beste ouders en alle leden,

MHCC is een leuke en gezellige vereniging waar het bijna iedere dag van de week tegenwoordig een drukte van belang is. We zijn ook een bloeiende club: de laatste jaren is het ledenaantal flink gegroeid: van 350 in 2003 tot 850 nu. Door de enorme aanwas van leden hebben we een aantal zaken anders moeten inrichten en naar ons idee verbeterd. Andere zaken willen we nog verder verbeteren. Zo hebben we vorig jaar ons derde kunstgrasveld gerealiseerd. Dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw clubhuis. Inmiddels hebben we een belangrijke stap gezet: vorige week hebben we onze lokale aannemer AC Borst de opdracht gegeven om de eerste stappen naar een nieuw clubhuis te zetten.

Tot zover gaat het dus prima.


Ledenaantal sinds 2004

Toch slaan we alarm!

Als bestuur constateren we dat geld alleen niet genoeg is om het nieuwe clubhuis neer te zetten. De organisatie van onze groeiende club vraagt steeds meer werk, terwijl het aantal leden dat taken op zich neemt, daalt. Een negatieve spiraal: het invullen van vacatures in bestuur en commissies wordt steeds moeilijker. Dat baart ons in toenemende mate zorgen. Als het al zo moeilijk is om mensen te vinden die ervoor zorgen dat de club gewoon draait, hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat een groot, extra project als het opzetten van een nieuw clubhuis van de grond komt?

We doen dan ook meer dan ooit een dringend beroep op een ieder van u om een taak op u te nemen. We beseffen heel goed dat we veel van u vragen. U heeft uw bezigheden, uw werk, uw gezin, uw zorgtaken en u bent misschien al actief in een andere club – u heeft allemaal een goede reden waarom u niet zo actief bent voor MHCC als wij graag zouden zien. Op dit moment zijn er ongeveer 100 mensen (dat is inclusief coaches) op een of andere manier actief binnen de club. Een wel erg kleine groep, zeker als u beseft dat er een potentieel is van ongeveer 1.150 mensen: 150 seniorleden en, laten we zeggen, ongeveer 1.000 vaders en moeders van de 700 jeugdleden. Dat betekent dus dat nog geen 10% actief is.


Vrijwilligerspercentage

We hebben een tijdje geleden via een poll op de ledensite gezien dat u best iets wilt doen, als u maar wordt gevraagd en als het maar niet te veel en te vaak is. We doen een dringend beroep op u om nu zelf kenbaar te maken op welk gebied u iets voor de club wilt doen en het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen.

Om het belang te onderstrepen zullen we u ook actief benaderen op de club of daarbuiten om u te enthousiasmeren zich in te schrijven voor een concrete activiteit. Als u de lijst met vacatures gezien heeft, zult u zien dat dit geen overbodige oproep is.

Na inschrijving wordt u benaderd over het hoe en wat van de taak of taken die u op het formulier hebt aangegeven. U mag ervan uit gaan dat veel niet-hockeygebonden activiteiten hooguit 3 uur per week in beslag nemen, meestal minder. Er zijn ook evenementen en activiteiten die één keer per jaar gedurende een bepaalde periode aan de orde zijn, zoals het organiseren van het D-kamp, een toernooi of een Sinterklaasfeest.

Actief worden voor de club kost u tijd, dat is waar, maar het levert u ook wat op: naast uitbundige dankbetuigingen en een jaarlijks vrijwilligers- en medewerkersfeest brengt het u plezier, energie, nieuwe contacten en misschien wel nieuwe vaardigheden.

Het verzoek dat we u in deze brief doen is uiterst serieus. Als de leden en ouders van MHCC zich niet in groten getale als vrijwilliger laten registreren, komt het nieuwe clubhuis er niet. De financiële middelen die we nu hebben vrijgemaakt voor het nieuwe onderkomen, moeten dan worden aangewend om mensen tegen betaling activiteiten voor de club te laten doen of bestuurswerk te laten verrichten. Dat is dan de enige manier waarop onze leden hun favoriete sport kunnen blijven uitoefenen. Wij hopen van harte dat u het zover niet zult laten komen. Het voltallige bestuur en de ongeveer honderd vrijwilligers die zich nu al voor de club inzetten, rekenen op u. Zoals het spreekwoord zegt, maken vele handen licht werk.

Aanmelding vóór 22 februari

Meldt u vóór 22 februari aan voor een of meer activiteiten. Dat kan op drie manieren:

  • online door het invullen van een webformulier op http://mhcc.digillusions.com (om de link te activeren: druk de CTRL-knop in en klik tegelijk met de muis). Deze manier heeft onze voorkeur.
  • door het ingevulde formulier als Word-bestand te mailen naar [email protected].
  • door het papieren formulier in te vullen en in de speciaal daarvoor bestemde brievenbus bij de DACO-tafel te doen.

Alleen met uw actieve inzet kan het nieuwe clubhuis er komen en kunnen we als een bloeiende vereniging werken aan een trefzekere toekomst!

Hartelijke groet,

Bestuur MHCC

Meriam Mulders, voorzitter

Marjon van Eijken, secretaris

Theo Brugman, penningmeester

Erik Pennink, voorzitter hockeyzaken

Bijlage

Reacties


Marius van Putten

7-2-2008 @ 23:29:18 |Organisatie Wouterland toernooi wordt hard aan gewerkt.

Martijn Rook

8-2-2008 @ 20:50:18 |Martijn Rook en Onno Dijkhuizen willen helpen Toernooi te organiseren voor bij voorbeeld d kamp of een A en B Kamp!

Martijn Rook

11-2-2008 @ 12:20:22 |Je kan me trouwens altijd mailen of bellen, Als je me ergens voor nodig heb met iets te organiseren of helpen met iets?

Reageer op het nieuws