header foto
 
Bestuursinfo

Algemene ledenvergadering 26-06-2009

11-6-2009

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 26 juni a.s. om 20:00 uur in het clubhuis op Wouterland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV 9 januari 2009 *
5. Actiepunten uit laatste ALV
6. Terugblik seizoen 2008/2009
7. Personele wisselingen in de organisatie
8. Huishoudelijk reglement ter besluitvorming *
9. Voortgang nieuwbouw clubhuis (geen besluit)
10. Begroting seizoen 2009/2010
11. Rondvraag en sluiting

*) De notulen van de laatste ALV alsmede het huishoudelijk reglement  kunt u vinden door op de website van MHCC in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord. Ga vervolgens naar Menu (linkerkant) en klik Documenten en klik Algemene ledenvergadering.
 
Namens het bestuur van MHCC
Leonard Eveleens
[email protected]
Bijlage