header foto
 
Evenementen

Let op 1 mei (als u wilt opzeggen bij MHCC)

Nieuws afbeelding 27-4-2010

Mocht u (of uw zoon of dochter) overwegen om het lidmaatschap bij MHCC te beëindigen, graag aandacht voor het volgende.
Sinds 1 januari jl. is Huishoudelijk Reglement van kracht met nieuwe afspraken rondom opzeggen. Hierbij de belangrijkste punten.

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, derhalve uiterlijk voor 1 mei. De opzegging dient schriftelijk te geschieden naar het postadres van de vereniging of per email naar [email protected]. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap (en de contributieverplichting) door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

2. Nieuwe seniorleden die al eerder lid van de vereniging zijn geweest, dienen bij hernieuwde aanmelding EUR 25 aan administratiekosten te betalen.

3. De coulance-regeling bij late opzeggingen is met de komst van het Huishoudelijke Reglement komen te vervallen en wordt niet meer toegepast.

Het volledige Huishoudelijk Reglement kunt u raadplegen op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Leonard Eveleens
[email protected]