header foto
 
Bestuursinfo

Algemene ledenvergadering 25 juni (let op: andere locatie)

14-6-2010
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de reguliere algemene ledenvergadering (ALV) aan het einde van het seizoen en wel op vrijdag 25 juni 2010 om 20:00 uur.
 
Locatie: vanwege festiviteiten op het terrein van MHCC, zal de ledenvergadering in het Clubhuis van CSV Handbal worden gehouden. CSV Handbal zijn onze buren op Wouterland aan de noordkant van het gezamenlijke parkeerterrein.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. Verslag laatste ALV *)
3. Terugblik seizoen 2009/2010
4. Voortgang nieuwbouwtraject
5. Commissies komend seizoen
6. Privacy-reglement *) ter besluitvorming
7. Aanvullingen Huishoudelijk reglement ter besluitvorming
8. Begroting seizoen 2010/2011
9. Rondvraag en sluiting
 
*) Deze vergaderstukken kunt u lezen door op de website van MHCC in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord. Ga vervolgens naar Menu (linkerkant) en klik Documenten en klik Algemene Ledenvergadering.
 
Aanvullingen aan het Huishoudelijk reglement betreft in het kort bardiensten en beleid voor het opleiden en opstellen van clubscheidsrechters.
 
Bovenstaande agenda is nog onder voorbehoud van wijzigingen.
 
Wij hopen uiteraard op een grote opkomst en zien u graag in het clubhuis van onze buren!
 
Namens het bestuur van MHCC
Leonard Eveleens
[email protected]