header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
  Bestuur  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 2
 Afkortingen en termen bij MHCC  Aantal vragen: 2
 Communicatie  Aantal vragen: 1
 Feesten  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Helpdesk website  Aantal vragen: 5
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 4
 Reglementen  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechter  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Vragen voordat je lid wordt  Aantal vragen: 2
 Vrijwilliger  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Feesten
Vragen over feesten en evenementen 

Wie organiseert eigenlijk de feesten bij de MHCC? 

De organisatie van (jeugd)feesten ligt bij de evenementencommissie. De contactgegevens vindt u op de website.  

 

Zijn er regels waar een feestganger zich aan moet houden? 

Er zijn een aantal regels waar de feestganger zich aan dient te houden:

1. Leden en introducés dienen altijd een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen.

2. Betaling en registratie vindt altijd plaats tijdens de entree. Tenzij anders wordt aangekondigd.

3. Gebruik van de garderobe is voor eigen risico.

4. Roken tijdens het feest, uitsluitend in de daarvoor bestemde "rookplek”.

5. Alcoholische consumpties mogen alleen besteld en genuttigd worden door leden en introducés, ouder dan 18 jaar.


6. Het binnen brengen van alcoholische dranken en andere genotsmiddelen zoals wiet, hasj, XTC en/of andere soorten soft of harddrugs wordt bestraft met verwijdering van het complex en het inlichten van de ouders van betrokken leden c.q. introducés. Feestgangers die worden betrapt op het gebruik van wiet, hasj, XTC en/of andere soorten soft of harddrugs worden door de organisatie van het complex verwijderd en mogen het volgende feest niet komen.

 

7. Indien gedrag van leden en/of introducés aanleiding geeft tot verwijdering van het complex wordt hierover geen discussie gevoerd. Bij verwijdering van het complex worden altijd de ouders van betrokkene(n) en het bestuur van de MHCC op de hoogte gesteld. Dit contact vindt plaats vóórdat betrokkene(n) verwijderd wordt(en).

8. Over bovenstaande regels en de naleving daarvan gaat de organisatie nimmer in discussie. De organisatie behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel de nodige testen af te nemen en te handelen naar eigen goeddunken.